Ekonomiskt stöd till företagare

Caroline Wetter's picture

Att starta och sedan driva ett företag kan kännas osäkert ur ekonomisk synvinkel. För att stödja företagare dels i uppstartarprocessen men även de företag som funnits ett tag finns en mängd olika bidrag att söka.

Starta-eget-bidrag

Ett bidrag som de flesta känner till är starta-eget-bidraget från Arbetsförmedlingen. Stödets egentliga namn är ”Stöd till start av näringsverksamhet” och är avsett för dig som är arbetssökande samt har goda förutsättningar för att kunna driva företag. Din affärsidé bedöms utifrån en tillfredsställande lönsamhet och långvarig sysselsättning. Ansökan om stödet görs på Arbetsförmedlingen och det är viktigt att man tänkt igenom sin affärsidé före. Du måste även lämna en affärs- och kostnadsplan innan en bedömning kan göras. Blir du aktuell för stödet får du under företagets första sex månader ersättning i form av aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Stöd till företag som satsar på ny teknik

VINN NU heter Vinnovas satsning som vänder sig till nystartade företag vilka baserar sin verksamhet på ny teknik, ny kunskap och tillämpning. Innovativa nystartade företag kan även söka finansiering för projekt genom Vinnovas utlysning Forska & Väx som öppnade 1 januari i år.

Etablerade företag

Har man redan ett företag finns det fler bidrag man kan söka. De vänder sig till både små och medelstora företag och har olika syften. Det är framförallt Tillväxtverket, Vinnova och Jordbruksverket som har olika former av stöd till företagare. De har även hand om de olika EU-bidragen som finns för företagare.

Finansiering för att kunna anställa personal

Sysselsättningsbidrag är ett stöd för att kunna anställa personal till sitt företag. Anställningen av personen ska vara en tillsvidareanställning och gälla personer som inte har arbete eller är på väg att förlora sitt arbeta. Verksamheten ska bedömas bli lönsam och ge varaktig sysselsättning. Bidraget ska även bedömas vara nödvändigt för att skapa planerad sysselsättningsökning. Maximalt bidrag är 198 000 kr för varje årsarbetskraft men där en individuell prövning görs i varje fall. Det är Tillväxtverket som administrerar stödet.

Bidrag till investering

Regionalt investeringsstöd är stödet för investeringar i exempelvis byggnader, maskiner, utbildning och konsulttjänster. Även detta bidrag söks via Tillväxtverket. Bidraget är maximerat till procentsatser av den godkända investeringen, i de flesta fall maximalt 10 till 35 procent. En individuell prövning av stödets storlek görs i alla ärenden där man tar hänsyn till investeringens betydelse för samhället, sysselsättningsökning och tillväxt.

Företagsstöd

Jordbruksverket ger stöd till den som startar företag på landsbygden och till de som aktivt förbättrar sitt företag. Stöden kommer kunna sökas under senare delen av 2014. Företagsstöden ligger under det nya landsbygdsprogrammet som gäller år 2014-2020.

Mer information samt fler bidrag återfinns på Arbetsförmedlingens, Tillväxtverket, Vinnovas och Jordbruksverkets hemsida. Missa inte chansen att ge ditt företag en ekonomisk skjuts!

Bild: Tax Credits CC