Kvinnor, Teknik och IT

Hanna Mansson's picture

Det gör ont i hela kroppen när jag läser om attacken mot de sex demonstranterna i Malmö i lördags kväll. Det gör extra ont för att det skulle varit kvällen då vi tog tillbaka natten, då vi fick vara glada, känna oss starka, säkra, på de gator som tillhör oss allesammans. En ynka liten kväll liksom.

Som ett svart, sörjande täcke lägger sig nu denna attack över helgen som skulle varit vår. Men som många andra feminister redan nämnt, vi får inte tystas, vi måste skrika ännu högre. Så det är väl det jag tänker göra nu. Skrika lite.

För jag jobbar för ett IT företag.

Jag har, tillsammans med mina engelska medarbetare, tagit fram statistik i relation till kvinnor och teknik (du kan läsa hela rapporten här).

Why Can't Women Break Through the Tech Ceiling?

Om vi tar Storbritannien som exempel ser vi att trots att kvinnor får bättre resultat i så gott som alla STEM-ämnen (Science, Technology, Engineering, Maths) sitter det endast 15% kvinnor i styrelserna inom STEM-industrier. Hela 31% av dessa företag har 1 eller ingen kvinna i styrelsen. Se själva hur skevt det ser ut här:

Använd koden nedan för att publicera infografiken på din blogg:


Kvinnor och teknik i Sverige

Och i Sverige då, som för övrigt blivit utsett till det 4:e mest jämställda landet i världen av BBC förra veckan, hur set ut här?

Jo men visst, vi bör väl vara i extas över att vi har 21.33% av platserna i styrelserna i STEM-relaterade sektorer sektorer:

Kvinnor, teknik och IT inom Universitetsutbildningar

Nej tack.

Men statistiken visar också på att det finns ett lägre kvinnligt deltagande både på gymnasiet och universitetsutbildningar inom dessa ämnen. Kanske mest chockerande för mig, är att bara drygt 26% av studerande inom IT och teknik på universitetet är kvinnor. Detta trots att undersökningar visar på att vi faktiskt använder internet och sociala medier i högre utsträckning. 26% är mycket lägre än medelvärdet för alla STEM ämnen som ligger på 38% och betydligt lägre än på alla utbildningar där den kvinnliga andelen ligger på 64%.

Kvinnor, teknik och IT inom Universitetsutbildningar

Det handlar om en ojämn andel kvinnligt deltagande redan från högstadiet, som växer ju närmre styrelsen man kommer.

TechEQ

Förutom att aktivt jobba med stereotyper och bryta ner könsroller, måste både universitet och arbetsplatser anstränga sig för att locka kvinnor till dessa sektorer. Som arbetsgivare kan man till exempel skriva på TechEQ, ett nätverk som initierats av MTGx, Netlight, Tieto och Triech och vars villkor innebär att man aktivt arbetar och utvärderar jämlikheten inom företaget, på alla nivåer.

Initiativtagarna tror att TechEq kan förändra statistiken genom att lyfta upp dialogen och utbyta idéer, samarbeta och inspirera varandra till att göra mer. En av initiativtagarna, Tritech, har till exempel tagit initiativ till en öppet hus dag där man som tjej kan komma till deras kontor, se deras verksamhet och delta i en workshop där de vill ta reda på hur de kan bli bättre. Detta är bara ett av alla de exempel som initiativtagarna bakom TechEq hoppas ska kunna göra IT-industrin mer jämnlik.

Men varför väljer så få tjejer att studera IT och Teknik? Initiativtagarna till TechEq tror att det beror på invanda sociala beteenden och strukturer där teknik inte bara framställs som manligt, men som svårt, komplicerat och till och med tråkigt. Dessutom uppmuntras intresse för teknik mer och tidigare hos killar än hos tjejer. De anser att för att ändra på det här måste vi aktivt arbeta med kvinnliga förebilder, se över hur både universitet och högskolor marknadsför sig och som arbetsgivare skapa transparens kring vilka möjligheter som finns.

Alla har de gemensamt att de tycker bilden av teknik och IT är förlegad. "IT handlar inte om att sitta bakom en skärm - att vara ingenjör är att vara magiker, problemlösare och uppfinnare – det är den bilden vi måste förmedla till kvinnor som står inför studie eller karriärsval."

Är utbildning lösningen?

Om vi tittar på Storbritannien är det tydligt att vi inte bara ser en klyfta gällande styrelsepositioner men även en mer djupgående och generell avsaknad av kvinnor i industrin, trots att kvinnor generellt sätt presterar bättre inom dessa ämnen. Det blir tydligt att utbildningar måste satsa på att locka in fler kvinnor inom dessa sektorer!

Men, tyvärr är det ju mer komplicerat än så. Att behörighet och utbildning radikalt skulle ändra på statistiken gällande styrelsepositioner är ju långt ifrån en sanning om vi tittar på statistiken från Storbritannien ovan. Avslutande vill jag bara säga:

I need feminism because