Nytt år – starta om på nytt eller se över det vi har?

Caroline Wetter's picture

Då var vi framme vid 2014. Nytt år och nya möjligheter brukar det ju heta. Hur ser du som företagare på att ett nytt år inletts? Ser du det nya året som ett sätt att lämna allt ouppklarat bakom dig och börja om på nytt? Du är inte ensam i så fall. Jag tänkte dock gå mot strömmen och ge dig tipset att göra precis tvärtom.

Gör klart innan ni tänker nytt

Det är lätt att se det nya året som en chans att bli av med ”surdegar” och börja om med devisen ”nu tar vi nya tag”. Ett förslag är istället att se det nya året som en tid att lösa problemen som ger ”surdegarna”. Oavsett när det sker bör man även fundera på vad man åstadkommer med de resurser (tid och pengar) som används till omorganisation, förändring av koncept, modifiering av produkter osv. Hur skulle det vara att istället lägga dessa resurser på att få befintliga organisationer och koncept att fungera som det är tänkt. Jag tror att mer värde skulle komma ut av en sådan satsning, det krävs dock ett nytt synsätt och annat engagemang. Detta innebär inte att man inte ska uppfinna nytt och söka nya lösningar men man ska göra färdigt först. Man borde se det som en hel process från nyskapande till att det fungerar som det är avsett.

Hur tänker ni kring er budget?

Många företags budgetar skapar en hets att pengarna måste göras slut på i år annars ”brinner de inne” och då får vi inte så mycket nästa år osv. Ett oekonomiskt tänk som ger en stress att göra av med pengar på kanske ogenomtänkta saker. Med ny budget och nya pengar funderar ni kanske även på vilka kompetenshöjande utbildningar ni ska satsa på i år. Ställ istället frågan om de utbildningar ni satsade på förra året gav de resultat och tillförde företaget det ni önskade. Var de utbildningarna fullt tillräckliga för att även täcka årets kompetensbehov? Min tanke är att inte slentrianmässigt satsa på utbildningar bara för att budgeten ger utrymme för det.

Datumhets

Det här med att ”vi måste bli färdiga till årsskiftet” är en stressande vision. Dessutom är risken stor att jobbet utförs med sämre kvalitet på grund av denna deadline. Man tänker kanske ”bara det blir klart så kommer nya mål inför nästa år”, hur det blir läggs kanske mindre vikt vid. Är vi låsta vid etablerade tankesätt? Exempelvis datumsättning, vi börjar ju första i första och ska till 31 i 12. Tänk om vi inte hade uppfunnit begreppet månad och dag utan bara löpnumrerat, då hade det varit 734745 (365 x 2014) istället för 2013-12-31. Det är dags att skapa ett nytt tankesätt där vi mer ser till verksamhetens behov och tidsåtgång för när saker bör vara klara.

Hoppas mina ”tvärtom-tankar” gett lite inspiration så här de första dagarna in på nya året. Jag vill slutligen passa på att önska er alla ett riktigt bra kommande företagar-år!!

Bild: 1