Vilken företagsform ska jag välja?

Caroline Wetter's picture

Står du i startgroparna för att starta eget? Funderar du på vilken företagsform som skulle passa just dig bäst? Här kommer en jämförelse mellan aktiebolag och enskild firma som hjälp inför ditt beslut.

Aktiebolag

En stor fördel med att driva aktiebolag är att det kan ge lägre skatt än enskild firma. Däremot kan företagsformen upplevas lite krångligare, framförallt när det kommer till bokföringen. När du startar ett aktiebolag måste du sätta in 50 000 kr i aktiekapital, en revisor som krävdes för några år sedan är dock numera borttaget. Skulle företaget gå i konkurs förlorar du normalt sett endast ditt satsade aktiekapital, vilket innebär ett bättre ekonomiskt skydd för dig som privatperson.

Skattereglerna för aktiebolag har klart förbättrats på senare år. Med de så kallade 3:12-reglerna kan större utdelning tas ut med 20-procents beskattning i ett aktiebolag. Dessutom har administrationskostnaderna minskat för många aktiebolag sedan revisionsplikten tagits bort.

En nackdel är de högre sociala avgifterna, blir man exempelvis sjuk måste bolaget stå för sjuklönen de första 14 dagarna.

+ med aktiebolag:
• Skillnad mellan din privata och företagets ekonomi
• Det satsade kapitalet enda risken vid konkurs
• Lågbeskattad utdelning
• Passar bra när man har anställda
• Fler löneförmåner
• När man gör affärer kan AB sist i företagsnamnet vara en fördel
• För ett företag som har stora utvecklingskostnader och kunder som inte betalar direkt passar ett aktiebolag bäst

Enskild firma

Aktiebolag som företagsform har många fina fördelar men det är inte alla som drar nytta av dess förmåner. Kommer man exempelvis inte tjäna över brytpunkten på 395 600 kr per år finns det inga skattemässiga skäl att ha ett aktiebolag. Det är nämligen först när man passerar den summan som det blir fördelaktigt att ta lågbeskattad utdelning som ett komplement till löneuttaget. Är man mellan 61 och 64 år och tar ut full ålderspension är det mer fördelaktigt med enskild firma då egenavgifterna är lägre. En annan aspekt finns vid sjukdom. Med enskild firma har man färre karensdagar och lägre sociala avgifter.

När man driver enskild firma är man som privatperson ansvarig för alla skulder som kan komma att uppstå. Skulle företaget gå dåligt och drabbas av skulder blir det alltså du som privatperson som blir skuldsatt.

+ med enskild firma
• Passar när man vill starta lite försiktigt och är osäker på hur det kommer fungera
• Bra när man har låg lönsamhet och behöver ta ut det som blir över i lön
• Bättre trygghetssystem när man exempelvis blir sjuk
• De företag som har stora tillgångar i företaget, ex fastigheter passar enskild firma bättre

Bild: Dell CC